See PRO editionSee PRO edition
See other templatesSee other templates
HomeJógaCesty jógy

Cesty jógy

 

Jedinečnost a osobitost lidské povahy inspirovala k vytvoření různých cest jógy. Proč cest? Protože každá cesta vede k nějakému cíli a v józe je cílem sjednocení a harmonie těla, mysli a duše … cesta ke zdraví a spokojenému životu. Za základní cesty jógové praxe se uvádějí čtyři: Bhaktijóga, Karmajóga, Džňánajóga a Rádžajóga.

 

Bhaktijóga je cesta lásky a soucitu k sobě, bližním, přírodě, ke všemu co nás obklopuje. Pro dnešní společnost je tato cesta velmi důležitá, protože napomáhá snižovat agresivitu, která raketově stoupá, přispívá k nalezení vnitřních jistot a víry v sebe sama.

 

Karmajóga je cesta činů. Pokud jdeme touto cestou, tak vše co děláme, děláme srdcem naplněným láskou, kde není prostor pro pýchu a ego. Je to nezištná činnost, která naplňuje člověka štěstím a nečeká na finanční odměnu ani odměnu v podobě pochval či uznání.

 

Džňánajóga je o pochopení a poznání. Teprve až na základě poznání naší podstaty, principů vesmíru a vzájemného propojení dochází k pochopení naší úlohy tady na Zemi. Stylem jakým žijeme, motivujeme a názorně učíme i ostatní.

 

Rádžajóga nás vede po cestě k sebepoznání a sebekontrole. Pod slovem rádž (král) je ukryt symbol pevného a silného vedení ke správným rozhodnutím, „zkrocení“ mysli a vnitřního neklidu. Tato cesta je složena z osmi částí:

 

 

·         JAMA-NIJAMA – dodržování morálně – etických pravidel

 

·         ÁSANA – tělesná cvičení

 

·         PRÁNÁJÁMA – dechová cvičení

 

·         PRATJAHÁRA – relaxace

 

·         DHÁRANA – koncentrace

 

·         DHJÁNA – meditace

 

·         SAMÁDHI – osvícení, stav dokonalého poznání

 

Jedna cesta doplňuje druhou, navzájem se prolínají a tím dochází k dokonalé harmonii. Ve všech cestách nalézá také uplatnění i „mantrajóga“, určitá forma muzikoterapie, která pomáhá „osvobozovat mysl“. Mantrajóga je opakování nebo zpívání (v duchu, nahlas, zpěvem) slabik, slov či frází a jejich vibrace pozitivně působí na naše vědomí. Ke každé čakře patří jiná mantra. Jednou z nejznámější a nejpoužívanější je mantra ÓM, která patří k šesté i sedmé čakře. Působí i jako ochrana a proto se zpívá na začátku i na konci cvičení.

 

 

 

 

TOPlist

Počasí - jak bude

Meteoradar

 

 

Antistresová rozcvička

Tato sestava se skládá ze čtyř poloh a představuje účinný prostředek ke snižování mentálního napětí. Sestava cviků vytváří harmonický celek vzájemně se doplňujících poloh, které vedou k  .......
Zobrazit více...

Pohádka

Sestavy doprovázené příběhem, pohádkou, písničkou nebo básničkou jsou zejména vhodné pro menší děti, děti předškolního věku i děti na prvním stupni ZŠ (3 – 9 let). Pomocí ....
Zobrazit více...

Pozdrav Slunci

Sestava Pozdrav Slunci je základní sestava cviků, při které se tělo prohřeje pro další cvičení. Při cvičení sestavy dochází k .....
Zobrazit více...

Pozdrav Měsíci

Easy to start

Sestava Pozdrav Měsíci je promyšlená sestava cviků, kterými se výborně procvičí celé tělo a podporuje sebevědomí. Cvičením pomáháme k ......
Zobrazit více...