See PRO editionSee PRO edition
See other templatesSee other templates
Home

 

JÓGA PRO DĚTI 

 

Vítám Vás na stránkách JÓGA PRO DĚTI, které vznikly z několika důvodů. Dalo by se říct, že dnešní době „vládnou“ počítače a internet, už i malé děti mají s tímto fenoménem nějaké zkušenosti. Propojit Jógu s počítačem a umožnit tím rodičům i dětem pohodlnější přístup i z domova, byl jedním z důvodů, proč tyto stránky vznikly. Děti i jóga patří k tématům, které mě velice zajímají, proto jsem si i zvolila svojí bakalářskou práci na téma Zpracování a edukační účinnost webových stránek Jóga pro děti“ pod odborným vedením doc. PaedDR. Milady Krejčí, CSc. To je další důvod vzniku těchto stránek. Tyto stránky se tak můžou stát inspirací a návodem pro děti, rodiče, učitele i vychovatele. Pro kohokoliv, kdo se věnuje dětem, má rád jógu, cvičení, pohyb nebo se třeba chce nějakým způsobem starat o svoje zdraví.

Ráda bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali při tvoření těchto stránek. Ze srdce děkuji za trpělivost a ochotu především mojí rodině.

Velký dík také patří paní doc. PaedDR. Miladě Krejčí, CSc. za její odborné vedení, rady i možnost čerpat a zveřejňovat zde na stránkách informace z její publikace „Setkání s jógou“ (2003), která byla mým velkým pomocníkem.

 

 


Proč by měly děti cvičit jógu?

 

V rozmanitosti jednotlivých jógových ásan si každé dítě (bez ohledu na věk a zdraví) najde, co potřebuje - podporu sebevědomí, zklidnění, posílení a protažení svalů, atd. Zdravým dětem pomáhá jóga upevnit dobré návyky a oslabeným dětem pomůže k úpravě drobných nevyvážeností tělesných i psychických (neklid, nesoustředění). Jóga je všestranná pomůcka utužující zdraví dětí i dospělých, vede ke zdravému způsobu života, probouzí v dětech radost a lásku nejen k sobě, ale i k okolí, protože harmonicky rozvíjí všechny jeho složky – zdraví tělesné, duševní, duchovní i sociální. Pokud si najdeme čas a zacvičíme si společně s dětmi, podpoříme si zdraví, zklidníme naší psychiku, ale hlavně podpoříme vzájemné pouto mezi námi.

Dalším pozitivem je to, že jóga dětem napomáhá objevit v každodenním životě to co je zásadní a to jsou: hodnoty morálního charakteru. Jak už bylo několikrát řečeno - jóga vede ke sjednocení a harmonii osobnosti, což se dá vnímat jako stav určité vyváženosti a spokojenosti.

 

 

TOPlist

Počasí - jak bude

Meteoradar

 

 

Antistresová rozcvička

Tato sestava se skládá ze čtyř poloh a představuje účinný prostředek ke snižování mentálního napětí. Sestava cviků vytváří harmonický celek vzájemně se doplňujících poloh, které vedou k  .......
Zobrazit více...

Pohádka

Sestavy doprovázené příběhem, pohádkou, písničkou nebo básničkou jsou zejména vhodné pro menší děti, děti předškolního věku i děti na prvním stupni ZŠ (3 – 9 let). Pomocí ....
Zobrazit více...

Pozdrav Slunci

Sestava Pozdrav Slunci je základní sestava cviků, při které se tělo prohřeje pro další cvičení. Při cvičení sestavy dochází k .....
Zobrazit více...

Pozdrav Měsíci

Easy to start

Sestava Pozdrav Měsíci je promyšlená sestava cviků, kterými se výborně procvičí celé tělo a podporuje sebevědomí. Cvičením pomáháme k ......
Zobrazit více...